Liity jäseneksi

Liittyäksesi jäseneksi lähetä yhteystietosi seuran sihteerille sähköpostitse juke.sihteeri(at)gmail.com

Tietoa Juvan Kennelkerhosta
Juvan Kennelkerho on perustettu vuonna 1992. Seuramme on jäsenenä Suomen kennelliitossa sekä Suomen Agilityliitossa, joten jäsenenä sinulla on kilpailuoikeus virallisissa agility-kilpailuissa. Juvan Kennelkerho järjestää Match Shown joka vuosi ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, joissa tuomme Juvan Kennelkerhon toimintatapoja esille.

Seuran jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan koulutuksiin. Joissakin koulutuksissa, riippuen ohjaajasta, saattaa olla pieni maksu, mutta siitä ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Jäsenmaksut;

Henkilöjäsen 15€/vuosi
Perhejäsenmaksu 25€/vuosi (sisältää kaikki samassa taloudessa asuvat)

* Jäseneksi liittyvien nimet mainittava maksun viestissä *

Copyright Jani Marjo