Liity jäseneksi

Liittyäksesi jäseneksi lähetä yhteystietosi seuran sihteerille sähköpostitse juke.sihteeri(at)gmail.com

Tietoa Juvan Kennelkerhosta
Juvan Kennelkerho on perustettu vuonna 1992. Seuramme on jäsenenä Suomen kennelliitossa sekä Suomen Agilityliitossa, joten jäsenenä sinulla on kilpailuoikeus virallisissa agility-kilpailuissa. Juvan Kennelkerho järjestää Match Shown joka vuosi ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, joissa tuomme Juvan Kennelkerhon toimintatapoja esille.

Seuran jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan koulutuksiin. Joissakin koulutuksissa, riippuen ohjaajasta, saattaa olla pieni maksu, mutta siitä ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Jäsenmaksut:
Henkilöjäsen 15€/vuosi
Perhejäsenmaksu 25€/vuosi (sisältää kaikki samassa taloudessa asuvat)
Nuorisojäsen 10€/vuosi (alle 17-vuotias, vanhempien ei tarvitse olla jäsen)
* Jäseneksi liittyvien nimet mainittava maksun viestissä *
* Jäsenkirjeet tulevat vain, jos olet liittyessäsi ilmoittanut sähköpostiosoitteesi sihteerille!*

Copyright Jani Marjo