Hallituksen kokoonpano vuodelle 2022

Pike Mattila, puheenjohtaja
email; pike.mattila65(@)gmail.com, puhnro. 0400 682173

Eeva-Liisa Veentaus, varapuheenjohtaja
email; eeva.veentaus(@)hotmail.com,

Johanna Pöyhönen, sihteeri,
email; juke.sihteeri(@)gmail.com,

Laura Suikkari, jäsen

Mirva Turtiainen, jäsen

Marja-Liisa Koski, jäsen

Ritva Palkeinen, jäsen

Copyright Viivi Vauhkonen

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Juvan kennelkerho ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Juvan kennelkerho ry
Verkkosivut: www.juvankennelkerho.com
Osoite: Juvan kennelkerhon sihteeri
Sähköposti: juke.sihteeri@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilöt

Johanna Pöyhönen
Sähköposti: juke.sihteeri(@)gmail.com

Pike Mattila puh. 0400 682173
Sähköposti: pike.mattila65(@)outlook.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten..

4 Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi ja yhteystiedot (postiosoite tai sähköposti ja/tai puhelinnumero).

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella sähköpostitse.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Juvan kennelkerho ry:n sihteerin valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Juvan kennelkerho ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, osoitteeseen juke.sihteeri@gmail.com

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.