Haku

Hakukokeessa koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet kolme henkilöä. Piilossa olevia henkilöitä kutsutaan maalimiehiksi. Haussa koira työskentelee ilmavainun avulla. Koealue suurenee ja käytettävissä oleva aika kasvaa sitä mukaa mitä ylemmässä luokassa kisataan. Kokeessa maalimiehet menevät piiloon ennen koirakon radalle tuloa. Koiran ohjaaja kulkee alueelle merkittyä keskilinjaa pitkin ja ohjaa koiraa suorittamaan etsintää alueen sisällä. Koiran tulee käydä koko alue läpi järjestelmällisesti risteillen. Kun koira saa vainun maalimiehestä, sen tulee paikantaa haju ja ilmaista maalimiehen paikka ohjaajalle joko haukkumalla tai tuomalla ohjaajalle rulla merkiksi löytyneestä maalimiehestä.

Koira ei saa missään nimessä olla vihainen maalimiehiä kohtaan, mutta ei myöskään liian mielistelevä. Koira ei saa myöskään koskea maalimieheen, vaan sen tulee antaa maalimiehen olla rauhassa ja antaa maalimiehen myös tulla rauhassa pois piilosta. Kun maalimies on löytynyt, koirakko palaa samalle paikalle keskilinjalle mistä ilmaisuun lähdettiin ja jatkaa etsintää.

Haun harjoitteluun tarvitaan koulutusryhmä, joka kokoontuu yhdessä kouluttamaan koiria etsintään. Jokainen ryhmän jäsen kouluttaa ryhmässä omaa koiraansa, mutta toimii myös toisille maalimiehenä. Kokeessa tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja erityisesti koiran halukkuutta etsintään ja maalimiesten ilmaisuun.

Lisää lajista; www.palveluskoiraliitto.fi

Copyright Viivi Vauhkonen